Cranberry

Biologische teelt: ‘organic’ cranberry CO2-neutraal

Onder de merknaam GRUS® heeft BeSNederland een tiental cranberryrassen beschikbaar die onder Nederlandse omstandigheden goed produceren.

Waar gaat het om? De houdbaarheid van de bes, de vorm, de kleur, de rijpingsperiode (vroeg, midtijds, laat). De vermeerdering vindt plaats op basis van virusvrij uitgangsmateriaal. Het stekmateriaal wordt tijdens de opkweek gecontroleerd om de kwaliteit te waarborgen.

Cranberryteelt in Nederland is CO2-neutraal en heeft een minimale bemestingsbehoefte. Hiermee heeft de cranberryteelt een voorsprong op andere teelten en spelen we in op de toekomstige eisen van de landgebonden teelten in Europa. Een eenmaal aangelegd cranberryveld produceert gedurende minimaal 30 jaar. Vanaf het 4e jaar wordt geoogst. De cranberryteelt is een interessante teelt voor ondernemers die een goed rendement willen realiseren. De markt groeit jaarlijks met 10 tot 15 procent. Naast de bestaande vers- en verwerkingsmarkt zijn er in de toekomst interessante nieuwe afzetmarkten, die BeSNederLand samen met zijn afnemers verder zal doorontwikkelen. Lees verder…

Cranberry op de markt

De cranberry staat volop in de belangstelling. Er is een sterk groeiende markt voor gezonde producten en dat geldt zeker voor de markt van cranberry’s in Nederland. De reclame en promotie richten zich meestal op de positieve effecten van de inhoudsstoffen van de cranberry op de gezondheid. De veronderstelde preventieve werking van cranberry bij blaasontsteking is daar het meest bekende voorbeeld van.

De vraag naar cranberry’s, met name de organic cranberry’s, vertoont in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië een jaarlijkse groei van ongeveer tien procent. Volgens de prognoses zal de cranberry in Nederland binnen 10 jaar in het algemene consumptiepatroon het jaarrond worden gegeten. Het gebruik van cranberrycompote bij het wild en tijdens de kerstmaaltijd zal blijven. Cranberry past het hele jaar door in het dagelijkse menu. Dat verklaart het ontelbaar aantal recepten met cranberry. Standaard wordt cranberry in steeds meer voedings- en gezondheidsproducten verwerkt. (2009: in meer dan 650 producten)

Biologische cranberry’s zijn de afgelopen jaren voornamelijk als streekproduct of via natuurvoedingskanalen afgezet. De groeiende belangstelling voor cranberry valt binnen de blijvende veranderingen in ons eetpatroon. Mensen willen eerlijk, oorspronkelijk, vers, smakelijk en gevarieerd voedsel. De vraag naar cranberry is daardoor sterk aan het veranderen. De consument wil de cranberry altijd kunnen kopen en niet meer alleen voor de Kerstmaaltijd.

De groeipotenties voor de afzet van organic/’bio’ cranberry’s in Nederland en West-Europa zijn naar schatting 10% – 15% per jaar.

Streekfair

Streekfair

Proeverij

Andijviestamppot met cranberry

Deze website is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in onze mededelingen toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.