Nieuwsarchief

BeSNederLand Praktische Leertrajecten

Start van de opleidingen: 2014
variabele data, ‘cursus op maat’, praktijkgericht

Belangstelling voor een cursus?
Voor nadere informatie over de cursusmogelijkheden, de kosten en voorwaarden voor deelname, de wijze van aanmelding:

Contactformulier

Cursus-aanbod:

1. Aanleg en onderhoud Praktijkonderwijs – niveau 1, 2, 3 en 4

2. Bodemkunde

3. Plantenkennis

4. Spuitlicentie – niveau 2, 3 en 4

5. VCA 2, 3 en 4

6. Ontwerpen, calculeren en plannen – niveau 3 en 4

7. Projectmatig werken – niveau 3 en 4

8. Flora en Faunawetgeving – niveau 3 en 4

9. RAW systematiek – niveau 3 en 4
(directievoeren, opdracht geven -opdracht nemen)

10. Landmeten en waterpassen – niveau 3 en 4

Aanplant cranberryveld met plantmachine

FLEUR en KLEUR markt 26 mei 2012

Open dag: FLEUR en KLEUR markt in Herfte op Pinksterzaterdag 26 mei. Kom kennismaken met kleurige cranberryproducten en cranberrylekkernijen. O.a. rondleidingen en presentaties. Wezo kwekerij Herfte i.s.m. BeSNederland.

Impressie winterbeeld cranberryveld

Winterbeeld cranberryveld januari 2012.
De cranberryplanten zijn paars-bruin: de winterkleur. De knoppen van de nieuwe uitlopers zijn al duidelijk waarneembaar.
Zodra het voorjaar doorbreekt verandert de winterkleur van de blaadjes geleidelijk naar ‘voorjaars-groen’ en beginnen de planten uit te lopen. Het beeld van het veld zal onder invloed van de eerste lentedagen een metamorfose ondergaan: het karakteristieke winterse paars-bruin verdwijnt en het veld wordt… groen!